redesign

Om vår klädproduktion fortsätter att öka i den takt som den gör nu så kommer textilindustrin äta upp en fjärdedel av jordens koldioxidbudget.

I Sverige köper vi nästan 14 kilo textil per person och år och slänger mer än hälften. Vi skänker 3,8 kilo per år till second hand men handlar tyvärr inte mer än 0,8 kilo. Över hälften av os handlar inte begagnade kläder alls.

Vad kan jag göra?

  • köpa färre nytillverkade plagg
  • använda plagget längre. Om du använder det tre gånger längre minskar klimatavtrycket med 67-68 %
  • låna plagg
  • vårda och laga
  • köpa second hand
  • sy om
  • redesigna

Vi bör producera så lite som möjligt och helst först när kunden beställt, alltså arbeta mer med tjänster och service än med produkt.

källa: Nilsson, SaxboSundh, Gör skillnad! Från klimatångest till handlingskraft Norstedts 2019